Takstige og takbro

Det er krav om typegodkjenning fra Arbeidstilsynet på alle taksikringsprodukter som kan bli brukt til virksomhet som går inn under Arbeidsmiljøloven. Vi Bruker TB Takstige universal og sikrer at ferdsel fra feiere og andre som skal på ditt tak skjer så trygt som mulig.

TB Takstige universal leveres i 3- og 2-trinnsmoduler. Stigene passer til de fleste tekkematerialer. Den er enkel å montere, med alle skruene påmontert, og leveres i esker.