Rehabilitering

Rehabilitering av skorstein er enklere enn du tror og langt billigere enn å bygge ny skorstein. En skorstein som er defekt eller har feil kan være brannfarlig, i verste fall kan du risikere en pipebrann. I tillegg gir det dårlig trekk og problemer ved opptenning og det er vanskelig å fyre skikkelig.

Skorsteinsrehabilitering foregår på utsiden, fra taket - rent og uten inngrep i husets strukturelle konstruksjon. En skorsteinsrehabilitering starter vanligvis med en grundig befaring og tilstandsvurdering på forhånd, og kan i de fleste tilfeller gjennomføres i løpet av en arbeidsdag. Med vårt reparasjonssystem rehabiliterer vi på en skånsom måte, uten demontering, riving og søl inne i boligen. Beboere i huset slipper å flytte ut eller gjøre spesielle tiltak i forkant av piperehabiliteringen. Det er vanskelig for ufaglærte å se om tilstanden til en skorstein er tilfredsstillende. Er du i tvil om skorsteinen din er skadet eller oppfyller kravene? Dersom du har møbler eller andre utenpåliggende elementer montert mot skorsteinen din, kan dette øke brannfaren. Da bør du kontakte oss.

NY

Kamerainspeksjon

Vi tilbyr nå en ny tjeneste innen rehabilitering der vi utfører kontroll av din skorstein med en kamerainspeksjon. Men denne tjenesten vil vi kunne oppdage eventuelle feil og mangler, og gi deg gode råd og anbefalinger til den beste og tryggeste løsningen. Skulle du hatt hjelp til å sjekke din skorstein, har vi kunnskapen og utstyret.