Rehabilitering


Rehabilitering av skorstein er enklere enn du tror og langt billigere enn å bygge ny skorstein. En skorstein som er defekt eller har mangler kan være brannfarlig, i verste fall kan du risikere skorsteinsbrann. I tillegg gir den dårlig trekk og problemer ved opptenning og det er vanskelig å fyre riktig.

Skorsteinsrehabilitering foregår utvendig, fra taket – renslig og uten inngrep i husets bygningsmessige konstruksjon. En skorsteinsrehabilitering starter gjerne med en grundig befaring og tilstandsvurdering i forkant, og lar seg gjennomføre i de fleste tilfeller i løpet av en arbeidsdag. Med vårt reparasjonssystem rehabiliterer vi på en skånsom måte, uten demontering, riving og søl innvendig i boligen. Beboere i huset slipper å flytte ut eller gjøre spesielle tiltak i forkant av skorsteinsrehabiliteringen.

Det er vanskelig for ufaglærte å se om en skorsteins tilstand er tilfredsstillende. Er du i tvil om din skorstein er skadet eller oppfyller kravene? Har du møbler eller andre utenpåliggende elementer installert mot din skorstein, kan dette øke risiko for brann. Da bør du kontakte oss.